Sbor dobrovolných hasičů Studenec

Studenec č.p. 301

512 33 STUDENEC

e-mail: hasici.studenec@centrum.cz

IČO : 62012975

Bankovní spojení: FIO BANKA a.s.  č.ú. 2900237387/2010

===================================================================

V A N C L Josef – velitel JSDH ………………………..…………..… č.t. 724 079 532

 e-mail: vancl.josef@centrum.cz

V A N C L Jiří – zástupce velitele JSDH ……………….……..…….. č.t. 732 370 977

 

C H R T E K Tomáš – starosta SDH…………………………….…… č.t. 608 622 156

                                                      e-mail: chrtas2@seznam.cz

V A N C L O V Á Miroslava – vedoucí mladých hasičů……………….č.t. 736 205 946

e-mail: mirkavanclova@seznam.cz

V A N C L O V Á Veronika – vedoucí mladých hasičů………………..č.t. 721 840 921

e-mail: veronika.vanclova@centrum.cz

====================================================================