V úterý 06.09.2016 od 17.00 hodin a v pondělí 19.09.2016 od 18.00 hodin byl proveden praktický výcvik nositelů dýchací techniky JSDH obce Studenec. Členové jednotky si vybrali jeden z uvedených termínů. Výcvik proběhl ve Studenci v objektu bývalé mateřské školky č.p. 5 u kostela. Jedná se o objekt v majetku Obce Studenec. Tématem výcviku bylo hašení požáru, vyhledávání a záchrana osob v objektu. Pro simulaci zakouření objektu byly zorníky ochranných masek přelepeny igelitovými pytlíky, přes které viděli účastníci výcviku pouze velice slabé obrysy okolí. Vozidla CAS 32/T 815 a DA 12/A 31 byla odstavena u chodníku na krajnici silnice před objektem. Po seznámení s programem výcviku byly vytvořeny skupiny po 3 hasičích – 2 hasiči s dýchacím přístrojem + strojník CAS 32/T 815. Každý účastník výcviku provedl uživatelskou kontrolu dýchacího přístroje před použitím. Po ustrojení do zásahových oděvů, přileb, rukavic a nasazení dýchacích přístrojů vytvořila tříčlenná skupina hasičů od CAS 32/T 815 proud C-52 do zahrady pod školkou a zadním vchodem po schodišti do objektu. Úkolem průzkumné skupiny bylo provést průzkum objektu jako při skutečném zásahu. V jídelně vedle kuchyně ve 2.NP byly schovány dvě děti, které hasiči po nalezení vyvedli po schodišti mimo objekt. První dítě bylo vyvedeno pomocí dýchacího přístroje pro nouzový únik SPIROSCAPE HP 15, druhé bez dýchacího přístroje. Po ukončení průzkumu a zavodnění proudu C-52 byl proveden výstřik vody oknem z jídelny ve 2.NP. Po provedení úklidu použitého vybavení se jednotka vrátila na základnu, kde bylo provedeno vyhodnocení výcviku.