Ve čtvrtek 22. září 2016 a v úterý 27. září 2016 se konala od 17.00 hodin odborná příprava členů JSDH obce Studenec. Členové jednotky si vybrali jeden z uvedených termínů.  Odborná příprava byla zahájena na parkovišti před hasičárnou ve Studenci, kde si členové jednotky zopakovali uložení výbavy v zásahových vozidlech. Dalším tématem byla výroba a použití pěny při hašení požáru. Po probrání teoretické části následoval praktický výcvik s vozidlem CAS 32/T 815 na louce za hasičskou zbrojnicí, kde si členové jednotky vyzkoušeli „hašení“ pomocí těžké a střední pěny. Na závěr odborné přípravy byla probrána teoretická témata dle plánu odborné přípravy, týkající se zásahů na nebezpečné látky.