Ve čtvrtek 27. října 2016 se konala od 17.00 hodin pravidelná odborná příprava členů JSDH obce Studenec. Náhradní termín pro členy jednotky, kteří se nemohli zúčastnit, byl ve čtvrtek 03. listopadu 2016. Odborná příprava probíhala v klubovně hasičárny ve Studenci. Hlavním tématem bylo poskytnutí první předlékařské pomoci – bezpečnost práce na místě události při poskytování první pomoci, zásady komunikace na tísňových telefonních linkách, seznámení s novou aplikací ,,Záchranka‘‘ do mobilních telefonů, orientační vyšetření postiženého, poskytování první pomoci u život ohrožujících stavů, záchrana tonoucího, polohování a transport postiženého. Dále byla probrána témata: Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů, Problematika únikových cest a Volba hasební látky a její správná aplikace.