Datum :                             04. listopadu 2016 Místo zásahu :                  Dolní Branná - skládka odpadu Druh zásahu :                   Požár skládky komunálního odpadu Vyhlášení poplachu :        12.44 hod. Výjezd k zásahu :             12.50 hod. Příjezd k zásahu :             12.59 hod. Odjezd na základnu :       20.48 hod. Návrat na základnu :        21.01 hod. Technika + počet hasičů : CAS 32/T 815 v počtu 1 + 3 Činnost jednotky : KOPIS HZS LBK vyhlašuje poplach JSDH obce Studenec, požár skládky komunálního odpadu firmy Marius Pedersen a.s. v obci Dolní Branná. JSDH obce Studenec vyjela k zásahu s CAS 32/T 815 v počtu 1 + 3. K požáru skládky komunálního odpadu v obci Dolní Branná byly povolány hasičské jednotky 03. listopadu 2016 ve 22.22 hodin - jednotka HZS KHK PS Vrchlabí s CAS 24/T 815 a CAS 32/T 815, jednotka HZS LBK PS Jilemnice s CAS 15/MAN a CAS 32/T 815, JSDH obce Dolní Branná s CAS 25/RTHP a DA 12/A 31, JSDH obce Vrchlabí Podhůří s CAS 32/T 148 a DA 12/A 31, JSDH obce Špindlerův Mlýn s CAS 16/MAN a CAS 32/T 815. Požárem byl zasažen komunální odpad na nepřístupném srázu na ploše asi 15 x 10 metrů. Od CAS 24/T 815 jednotky PS Vrchlabí bylo vytvořeno dopravní vedení B-75 (40 m), rozdělovač a dva proudy C-52 v dýchacích přístrojích na hašení požáru. Komunální odpad byl rozebírán pomocí ženijního nářadí. Na místo zásahu byla zajištěna kyvadlová doprava vody cisternami od hydrantu u vjezdu do areálu skládky. Po uhašení požáru bylo místo zásahu předáno zaměstnanci skládky k dohlídce a hasičské jednotky se vrátily zhruba v 01.30 hodin na základny. Ve 03.46 hodin byly na místo zásahu povolány jednotka PS Vrchlabí s CAS 24/T 815, CAS 32/T 815 a JSDH obce Dolní Branná s CAS 25/RTHP, DA 12/A 31. Došlo opětovnému rozhoření požáru. Na hašení požáru byl nasazen 1 proud C-52 v dýchacích přístrojích od CAS 24/T 815 jednotky PS Vrchlabí. Uskladněný komunální odpad byl prohořelý do hloubky, pomocí ženijního nářadí nebylo možné materiál rozebrat a uhasit skrytá ohniska. Po lokalizaci požáru byla na místě zásahu ponechána na dohlídku JSDH obce Dolní Branná a firma Marius Pedersen a.s. dostala příkaz zajistit bagr na rozebírání hořícího odpadu. Jednotka PS Vrchlabí se vrátila v 05.52 hod. na základnu. V 11.24 hod. byla na místo zásahu povolána jednotka PS Vrchlabí s CA 24/T 815 a CAS 32/T 815. Na místě zásahu se nacházela JSDH obce Dolní Branná s CAS 25/RTHP, která prováděla dohlídku požářiště od ranních hodin. Jednotka měla od CAS 25/RTHP vytvořené dopravní vedení B-75 ( 40 m ), rozdělovač a 2 proudy C-52 na hašení komunálního odpadu. Z požářiště vycházel kouř, nehořelo plamenem. Na rozebírání a odtěžení hořícího komunálního odpadu na svahu v nepřístupném místě byl nasazen kráčivý bagr značky KAISER, který zajistila firma provozující skládku odpadu. Dále firma zajistila čelní kolový nakladač a nákladní vozidlo T 815 na dovoz hlíny na požářiště. Pomocí hlíny byla upravována přístupová cesta pro kráčivý bagr. Dopravní vedení B-75 k rozdělovači a proudům C-52 bylo napojeno na vozidlo CAS 32/T 815 jednotky PS Vrchlabí. Pro zvýšení hasebního účinku vody bylo do vody přiměšováno pěnidlo jako smáčedlo. Pomocí dvou proudů C-52 bylo prováděno hašení hořícího odpadu a ochrana bagru, který prováděl odtěžení hořícího odpadu. Vozidlo CAS 25/RTHP JSDH obce Dolní Branná provádělo kyvadlovou dopravu vody od hydrantu u vjezdu do areálu skládky, voda byla doplňována do vozidla CAS 32/T 815 jednotky PS Vrchlabí. Vozidlo CAS 24/T 815 jednotky PS Vrchlabí bylo připraveno pro případ výjezdu k dalšímu zásahu. Na žádost velitele zásahu byla na místo zásahu ve 12.44 hod. povolána JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 na zajištění kyvadlové dopravy vody na požářiště. JSDH obce Studenec nasadila od rozdělovače třetí proud C-52 na hašení hořícího odpadu. Vozidlo CAS 32/T 815 provádělo kyvadlovou dopravu vody od hydrantu u vjezdu do areálu skládky do vozidla CAS 32/T 815 jednotky PS Vrchlabí. Jelikož byla vydatnost hydrantu nedostatečná, zřídila JSDH obce Studenec čerpací stanoviště na potoce Sovinka u odbočky ze silnice na skládku komunálního odpadu před domem č.p. 125. Pomocí plovoucího čerpadla Macximum prováděl jeden člen jednotky plnění CAS 32/T 815 JSDH obce Studenec a CAS 25/RTHP JSDH obce Dolní Branná, které zajišťovaly kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu, vzdálenost 650 metrů, voda byla doplňována do CAS 32/T 815 jednotky PS Vrchlabí. Po setmění bylo místo zásahu osvětleno pomocí osvětlovacích stožárů na CAS 24/T 815, CAS 32/T 815 a přenosných reflektorů na stativech od elektrocentrály jednotky PS Vrchlabí. Ve 20.40 hod. bagr zasypal místa v komunálním odpadu, kde vycházel kouř, hlínou a poté ukončil činnost. Uskladněný odpad byl prohořelý do hloubky, kráčivý bagr značky KAISER nebyl schopný materiál odtěžit. Velitel zásahu doporučil technickému náměstkovi firmy Marius Pedersen a.s. zajistit na následující den těžký pásový bagr na odtěžení odpadu. Ve 20.48 hod. odeslal velitel zásahu JSDH obce Studenec na základnu. Velitel zásahu předal požářiště veliteli JSDH obce Dolní Branná, jednotka prováděla dohlídku do následujícího dne. Ve 21.05 hodin se jednotka PS Vrchlabí vrátila na základnu. Dne 05. listopadu 2016 v 09.02 hod. vyjely na místo zásahu jednotka PS Vrchlabí s CA 24/T 815 a CAS 32/T 815 a JSDH obce Vrchlabí Podhůří s CAS 32/T 815 a DA 12/A 31. Na místě zásahu prováděla JSDH obce Dolní Branná hašení dvěma proudy C-52 od CAS 25/RTHP a kráčivý bagr KAISER prováděl rozebírání komunálního odpadu nad ohniskem požáru. Velitel zásahu povolal na místo zásahu řídícího důstojníka HZS KHK ÚO Trutnov a po konzultaci s odpovědným pracovníkem skládky bylo dohodnuto, že pracovník zajistí na místo zásahu těžký pásový bagr. Na místo zásahu byla ve 13.48 hod. povolána JSDH obce Dolní Kalná s CA 25 K/LIAZ. V 16.00 hodin byl na místo zásahu dopraven na přívěsu za nákladním vozidlem pásový bagr Caterpillar CAT 312B L. Pomocí bagru byl hořící komunální odpad rozebírán a ohniska požáru hašena pomocí 2 proudů C-52. Po uhašení požáru se hasičské jednotky vrátily na základny, JSDH obce Dolní Branná prováděla dohlídku nad místem zásahu do 06. listopadu 2016 a na základnu se vrátila v 15.14 hodin. Na hašení požáru bylo použito celkem 361 500 litrů vody a 800 litrů pěnidla.