V této kapitole najdete různé hasičské omalovánky pro mladé hasiče, pracovní listy pro mladé hasiče, výtvarné či pracovní činnosti pro mladé hasiče, které děti velice baví. Na konci této stránky je vypracován didaktický materiál k tématu HASIČI (projektové vyučování). Rozhovory, výtvarné nápady, básničky, dramatická stránka … veškeré činnosti  na hasičské téma

Rozhovory na hasičská témata, rady mladým hasičům:

.

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/

http://deti.zachranny-kruh.cz/

http://www.drahonice.cz/images/stories/Hasici/HASICSKE_DESATERO.pdf

http://www.drahonice.cz/images/stories/Hasici/Rady_mladym_hasicum.pdf

.

Pohádka o hasíkovi

.

http://www.hasik.cz/child/index.html

.

Pracovní listy pro mladé hasiče k vytiskutí

.

najdi rozdíly, bludištěomalovánkyco má ml. hasič umět

Možná činnost s pracovními listy technické prostředky a topografické listy:

a) úkoly : vybarvi červeně zámek, vybarvi žlutě proudnici

b) po vybarvení děti obrázky vystřihnou

c) po vystřižení si obrázky položí před sebe na stůl. Vedoucí říká  název topog. značky nebo technického prostředku a děti ho najdou a zvedou do výšky.

Technické prostředky – spoj obrázek s názvem

Práce s pracovním listem technické prostředky – k obrázku nakresli značku

a) pro malé děti – na nástěnku připevnit obrázky značek rozházeně. Děti si vybírají značky očima a kreslí k obrázku. Nakonec si značky zkontrolujeme. První obrázek děláme společně. Pak děti mohou samostatně pracovat a vyplnit první sloupeček. Kdo je hotov, jde ke dveřím. Následuje kontrola a práce s druhým sloupečkem.

Práce s pracovním listem obrázky technických prostředků- vystřihni obrázky a přiřaď je ke správné grafické značce

 pracovní listy ve wordu ke stažení:

.

Výtvarná či pracovní činnost pro mladé hasiče

.

1.Hasičské auto veze děti: Děti dostanou šablonku hasičského auta. To vybarví. Vystřihnou a nakonec na auto nalepí svoji fotku. Hotová auta můžeme nalepit na silnici nebo na nástěnku. Auto může také stát, když čtvrtku A4 přehneme v půlce a auto obkreslíme tak, že maják a místo na žebřík bude v ohybu čtvrtky. Auto vystřihneme.

2.Hasičské auto jako skládačka: (foto) Děti dostanou na papíru vytisknuté hasičské auto. Vybarví ho, vystřihnou a složí aby auto stálo. Vznikne tak malý model hasičského auta.

3. Hasičské auto z krabičky od čaje: Pomůcky: lepidlo, krabička od čaje, červený a modrý papír, víčka od petlahví nebo barevný papír. Krabičku od čaje polepíme červeným papírem dokola. Na malé strany nalepíme modrý papír. Přilepíme plastová víčka místo kol a majáku (nebo nalepíme zmuchlaný papír na tato místa). Nakonec můžeme na auto napsat nápis hasiči a udělat na střeše žebřík.

4. Hasička z papíru na špejli: Pomůcky: pastelky,nůžky, špejle. Nakreslíme postavu hasiče či hasičky. Vystřihneme a nalepíme na špejli jako maňáska. Děti si s ním mohou zahrát vymyšlené divadlo, nebo mezi sebou mohou vést postavičky rozhovor o nějaké nehodě…

5. Topografické značky na vymyšlené mapě:  Děti pracují ve skupině. Nakreslí krajinu, kde se objevují topografické značky, které děti znají. Ale kreslí k nim také přesný obrázek toho, jak značka vypadá ve skutečnosti. Mohou k mapě vymyslet příběh nebo vzít děti na procházku po mapě a při tom ukazují, kde se značky nacházejí. Př: Příběh o hajném, který našel s myslivcem v lese jeskyni. O princezně ze zámku, která se vydala do světa hledat štěstí…

6. Modelujeme hasičský útok: Pomůcky – roličky od toaletního papíru, jiné krabičky na vodní káď a stroj, pastelky, modelína, lepidlo, nit, provázek, drátek nebo proužek papíru. Děti pracují ve skupině, kde se dohodnou, co kdo bude dělat. Někdo vytvoří z papíru maňáska hasiče a přilepí ho na roličku – je to hasič který stojí a je připraven k útoku. Jiní vyrobí základnu, rozdělovač… Po sestavení postaviček na startu děti předvádí hasičský útok s panáčky a říkají, kdo co dělá. Spojit hadice nám pomůže modelína. Ruku hasiče můžeme udělat tak, že protáhneme roličkou špejli.

7. Hasičské auto nebo hasič z plastových víček: Děti sestavují z víček hasičské auto nebo hasiče dle fantazie.

8. Puzzle – hasičský znak s otázkami: Děti dostanou do ruky obrázek hasičského znaku, ten vystřihnou na proužky nebo na různé kousky. Pak znak opět dávají dohromady. Mohou ho po složení nalepit na papír. U znaku mají také jednoduché otázky o hasičském sboru, na které se snaží odpovědět. Př.: Sbor hasičů ve Studenci byl založen roku…Nová požární zbrojnice byla postavena v roce… Starosta SDH Studenec se jmenuje… Velitel hasičů se jmenuje… Vedoucí hasičského kroužku jsou… SDH ve Studenci vlastní tato auta… Znáš řidiče, který může řídit hasičské auto?…

9. Ohňový trojúhelník: (foto) Děti se seznamují s tím, co každý oheň potřebuje a vytvoří si ohňový trojúhelník. Můžeme také provést různé pokusy – dát zapálenou svíčku pod sklenici… (originál najdete na stránkách www.hzscr.cz – rubrika- služby pro veřejnost – složka  – ke stažení – materiál pro děti)

10.Básničky s obrázkem: Děti ve skupince či jednotlivě vymyslí krátkou básničku na hasičské téma a napíší ji na obrázek, který namalovaly.

11. Velký hasič – Skupinka dostane veliký papír. Jedno dítě si lehne a ostatní ho obkreslí. Pak jeho obrys domalují ( přilba, gumáky, drží v ruce hadici…) a postavu společně vybarvují (pastelkou, voskovkou, pastelem, vodovkama…) a dělají z ní hasiče. Mohou na gumáky použít také kousky látky.

12. Hasič z látky: děti dostanou kousky látky. Nakreslí si obrys hasiče a pak na něj nalepují kousky látek.

13. Značky pro hasiče: Děti vytváří značky pro ostatní děti. Nakreslí na papír velké červené kolo a na něj nápis, na který upozorňují. Př.:  nerozdělávejte v lese oheň. Obrázek k tomu nakreslí doprostřed značky.

14. Topografické značky a jejich kamarádi: Děti dostanou půl čtvrtky A4 (na šířku). Tu přeloží. Na pravou stranu nakreslí topografickou značku a na druhou stranu nakreslí, co značka znázorňuje ve skutečnosti. V půlce obrázky rozstřihneme a dále s kartičkami pracujeme. Každý dostane jednu kartičku a hledají se dvojice (značka- obrázek). Hra je určena pro děti předškolní, které ještě neumějí číst. (Děti mohou malovat například na papírové tácky).

15.Topografické městečko: Děti modelují z modelíny topografické značky, jak vypadají ve skutečnosti. Každý modeluje jednu značku a pak z nich tvoří městečko. Ten, kdo nemodeluje, může namalovat na velkou čtvrtku A3 mapu se značkami a ostatní na značky pak staví své modelářské výtvory.

16. Učíme se novou značku – vrstevnice:  Děti dostanou za úkol vytvořit na čtvrtce různé kopce, nížiny, hory… tak, že si papír roztrhají na malé kousíčky a nalepují je stále na sebe (tam, kde je hodně vrstev = hory, kde je málo vrstev – nížiny. Tuto činnost můžeme provádět s  obyčejným papírem a lepidlem. Druhý způsob je  škrobem na prádlo (který lze rozmíchat ve studené vodě) a obyčejné noviny. Po zaschnutí lze omalovat temperovou barvou.

17. Puzzle draka Hasíka – www.hzscr.cz – rubrika – služby pro veřejnost – složka  – ke stažení – materiál pro děti

18. Telefonní čísla s drakem Hasíkem – skládačka:  Rozhovor o telefonních číslech. Vybarvení a vystřižení obrázku. Složení a slepení. Originál k vytisknutí na stránkách www.hzscr.cz – rubrika – služby pro veřejnost – složka  – ke stažení – materiál pro děti.

19. Labyrint – Dojedou hasiči včas k hořícímu domu? Pomoz jim najít nejkratší cestu. Originál k vytisknutí na www.detskestranky.cz

20. Příběh pomocí obrázků: Každý dostane do ruky jeden obrázek a ve skupince obrázky seřadí, jak jdou za sebou. Papíry mohou položit na zem, nebo každý drží v ruce svůj obrázek a děti se postaví  vedle sebe. Pak jeden po druhém říkají, co mají na obrázku nakreslené. Vznikne nám tak příběh. Nakonec mohou obrázky vybarvit. Mohou z nich udělat knihu (sešít sešívačkou) nebo je spojit pod sebe proužkem papíru a pověsit je na zeď.

21.Výroba velkého obrázku dráčka Soptíka: Vedoucí nakreslí černou barvou na velký tvrdý papír obrázek dráčka soptíka. Do velkého lavoru nastříhá různě barevné kousky krepového papíru. Ten potom děti lepidlem např. herkulesem naleputí na papír. Vznikne tak krásně barevný obrázek dráčka soptíka.Inspirace a popis výroby najdete na fotkách: http://hasicizadnitreban.rajce.idnes.cz/Vyroba_Soptika_2010/OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

22. Vlajka SDH : Děti dostanou bílou látku z které vyrobí vlajku svého týmu. Kreslí na látku barvami na textil nebo použijí foukací fixy. Vlajku pak připevní na tyčku a s touto vlajkou pak jezdí na soutěžích.

23. Velikonoční vajíčko od hasičů: Pomůcky – puzzle dráčka soptíka, lepidlo, pastelky, nůžky a čtvrtku A4. Vystříhneme vajíčko ze čtvrtky a doprostřed vajíčka nalepíme obrázek dráčka soptíka, složeného z puzzlí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

24. Korunka mladých hasičů: Pomůcky: čtvrtka A3, černý fix, pastelky nebo temperové barvy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25. Topografická mapa na vybarvení: Vedoucí mapu překreslí na velký papír. Děti mají za úkol mapu vybarvit a do čtverečků nakreslit topog. značku. Aby se s mapou mohlo pracovat déle, děti topog. značky do čtverečku nenakreslí, ale připevní je tam gumovou hmotou, aby se daly dát opět pryč. Obměna: nakreslíme mapy dvě a skupinky soutěží, kdo první umístí značky na správné místo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

26. Vymyšlený příběh pomocí obrázků: Může následovat po předcházející činnosti.

a) Každý dostane velký papír A3 a rozdělí si ho na 6 částí. Do každého políčka kreslí příběh, který bude potom vyprávět ostatním. Obrázky se potom mohou rozstříhat a skládat znovu.

b) Ve skupině dostane každý čtvrtku A4 a celá skupina společně vymyslí příběh. Každý pak maluje jeden obrázek k vymyšlenému příběhu, na kterém se společně domluvili.

c) Děti dostanou příběh a k němu  ve skupince malují obrázky.

Omalovánky vydalo Srdužení hasičů ČMS ve spolupráci s ČEskou pojišťovnou – rok na titulu neuveden.

Hasičské omalovánky a práce s obrázky pro mladé hasiče k vytisknutí

.

1. obrázek pouze vybarvit

2. hasičské auto v akci – omalovánka: Auto vybarví a vystřihnou. Na velký papír namalují děti pastelkou, voskovkou nebo temperou situaci, kdy hasiči hasí dům, les… a nakonec do obrázku nalepí vystřižené hasičské auto.

3. hasičské auto v garáži – omalovánka:  Děti auto vybarví a vystřihnou. Z papíru A4 udělají pro auto garáž.   Papír rozdělíme přehnutím na 4 části a opět je otevřeme. Složíme papír z obou stran k prostřední čáře. Části nad prvním a posledním políčkem odstřihneme ve výšce, jak vysokou chceme mít garáž (př. 14cm).  Ze zbylého kousku utvoříme střechu – špičku.  Vybarvíme garáž a dovnitř nalepíme hasičské auto (nebo ho můžeme pouze nakreslit). Jednodušší forma: dětem dáme šablonku garáže, tu obkreslí a podle čar vystřihnou.

 

.

Vystoupení s malými hasiči + dramatizace

  1. recitace básniček na hasičské téma, (najdete na stránkách, nebo různě na
    internetu) děti oblečeny v hasičských uniformách a pak zazpívat písničku př.

„co jste hasiči, co jste dělali“ s doprovodem z CD

2. malé představení – ,,Požár školy“ :-)z velké krabice vyrobit hasičské
auto, dům který hoří  – za domem mohou stát malé děti a na rukách mohou mít
červené fáborky z krepového papíru na gumičce a mávat rukama jako plameny.
jiná skupinku zahouká jako siréna a přijedou v krabicovém autě, vyskočí a
roztáhnou hadici, jiný přidělá proudnici  – mohou zavolat “ hurá oheň uhašen
“ nebo  hurá oheň uhašen, jdeme na pivo (aby se přítomní zasmáli):-) a oheň
uhasí (děti dějí ruce s fáborky dolů a kleknou si za domeček)  – při
příjezdu k požáru mohou děti volat ,,hoří hoří, hasiči jedou stříkačku
vezou, hoří hoří ….

pak může opět zpívat nějakou písničky

3. cvičení na písničku ,,my jsme oddíl hasičů“ – najdete na této adrese

http://www.youtube.com/watch?v=pyOf5qp5PLs

4. zdramatizovat písničku “ co jste hasiči“

co jste hasiči co jste dělali, že jste nám ten pivovárek shořet nechali –
děti ukážou obrázek pivovaru
shořet nechali i tu hospodu –  jiné dítě zvedne obrázek hospody ,
my starý mazáci starý ulejváci máme pít vodu – děti si vezmou prázdné pet
pahve od minerálky a dělají že pijí vodu.

vodu nepijem, my pijeme rum – zahodí před sebe prázdné pet lahve a vezmou si
za sebou flašku rumu :-)a dělají že pijí a při tom zpívají … vodu pijou
žáby, pivo starý báby … my pijeme RUM

a mohou to dokončit zvoláním   …. my pijeme rum TUZEMSKÝ

– myslím, že by se všichni bavili :-)a kluci taky :-)

5.  Nácvik dopravní nehody  www.Hasicikralovice.cz

6.  Požár – hašení helikoptérou

  1. velký telefon z papíru a děti přivolávají hasiče a vrtulník – rozhovor
  2. příjezd hasičů za doprovodu sirény
  3. ohraničení území, kde se bude provádět zásah
  4. helikoptéra vytvořená z papíru na dlouhé tyči, kterou drží jedno dítě. Pod helikoptérou je přidělaný balonek s vodou a dítě s tím letí nad stromy z papíru, které hoří. Jsou na něm červené fáborky. Druhé dítě má na tyčce přidělaný špendlík a připíchne balonek.
  5. vše hotovo
  6. na písničku Co jste hasiči, děti chodí po tělocvičně v dvojicích, první nese vlajku Soptíků

omalovánky můžete najít na těchto internetových stránkách:

použité internetové odkazy a knihy

www.hzscr.cz – rubrika – služby pro veřejnost – Složka  – ke stažení – materiál pro děti. Na této stránce najdete také vystřihovánky hasičského auta…

http://www.detskeomalovanky.cz/803/hasici/

www.detskestranky.cz

http://www.detskestranky.cz/clanek/61-bludiste_hlavne_pro_kluky_hasici.htm

http://www.i-creative.cz/2008/02/22/dopravni-prostredky/#more-718

http://1zs.dobris.cz/prace/hasici/hasici.htm

omalovánky, které vydalo Srdužení hasičů ČMS ve spolupráci s Českou pojišťovnou

Malý rádce mladého hasiče, námět: Milan Kligl, vyšlo v nakladetelství HASIČI,s.r.o., Nové Město nad Metují za pomoci Sdružení hasičů ČMS v roce 2000

http://sdhdrozdov.mistecko.cz/omalovanky/hasicske-auto.html

http://www.hasik.cz/child/puzzle.html

http://www.betexa.cz/omalovanky-hasici/   – omalovánky hasičských aut. Moc pěkné pro kluky.

http://hasicky009.blog.cz/0904/omalovanky – na této stránce je nejvíce omalovánek

Směrnice pro celoroční činnost kolektivu mladých hasičů – 1.9.2004

 

Další inspiraci najdeme na :

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/1590/HASICI-V-NASI-VESNICI.html/

www.zachrannykruh.cz

http://www.predskolaci.cz/?p=15968#ctvrtek

http://www.hasik.cz/dokumenty/publ_zs.pdf

http://hasici.studenec.cz/?cat=14

(http://www.youtube.com/watch?v=pyOf5qp5PLs&feature=related)

CD či pracovní listy – http://www.zachranny-kruh.cz/