Ve středu 14. prosince 2016 od 17.00 hodin a v sobotu 17. prosince 2016 od 08.30 hodin byl proveden praktický výcvik nositelů dýchací techniky JSDH obce Studenec. Členové jednotky si vybrali jeden z uvedených termínů. Výcvik proběhl ve Studenci na vnějším požárním schodišti na budově Základní školy č.p. 367. Tématem výcviku bylo použití dýchacího přístroje při velké fyzické zátěži. Doprava na místo výcviku byla zajištěna vozidlem DA 12/A 31. Po seznámení s programem výcviku provedli členové jednotky uživatelskou kontrolu dýchacích přístrojů a poté byl zahájen praktický výcvik. Členové jednotky prováděli transport plastových nádob s vodou o objemu 25 litrů opakovaně po schodišti do 4.NP a zpět. Výcvik byl ukončen po vyčerpání vzduchu z tlakové lahve dýchacího přístroje. Po provedení úklidu použitého vybavení se jednotka vrátila na základnu, kde bylo provedeno vyhodnocení výcviku.