Datum :                               30. listopadu 2016      Místo zásahu :                    Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Druh zásahu :                     Taktické cvičení Vyhlášení poplachu :          15.58 hod.   Výjezd k zásahu :                16.04 hod. Příjezd k zásahu :                16.15 hod. Odjezd na základnu :          17.07 hod. Návrat na základnu :           17.20 hod. Technika + počet hasičů :    CAS 32/T 815 v počtu 1 + 3 Taktického cvičení se zúčastnily hasičské jednotky :
  • HZS LBK PS Jilemnice CAS 15/MAN
  • JSDH obce Jilemnice CAS 25 K/LIAZ
  • JSDH obce Studenec CAS 32/T 815
  • JSDH obce Poniklá CAS 25 K/LIAZ
Průběh taktického cvičení : KOPIS HZS LBK vyhlašuje poplach JSDH obce Studenec, taktické cvičení – „požár“ v Masarykovy městské nemocnici v Jilemnici ul. Metyšova č.p. 465 oddělení nukleární medicíny. Námětem cvičení byla likvidace požáru, ke kterému došlo vlivem technické závady na elektrické instalaci v prostoru chodby v přízemí objektu. Personál nemocnice nahlásil „požár“ na recepci a zahájil evakuaci pacientů. Na oddělení zasažené požárem se nepodařilo evakuovat ze zakouřeného prostoru 3 pacienty. Cvičení proběhlo bez použití vody. Prostor oddělení nukleární medicíny byl „zakouřen“ pomocí dvou mlhátorů. JSDH obce Studenec vyjela k zásahu s CAS 32/T 815. Při příjezdu se již na místě zásahu nacházela jednotka HZS LBK PS Jilemnice s CAS 15/MAN a JSDH obce Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ. Jednotka HZS LBK PS Jilemnice vytvořila od CAS 15/MAN dopravní vedení B-75, rozdělovač před boční vchod do objektu a proud C-52 v dýchacích přístrojích s termokamerou na vyhledávání osob a ohniska požáru. JSDH obce Jilemnice vytvořila od CAS 25 K/LIAZ dopravní vedení B-75, rozdělovač před hlavní vchod do recepce a proud C-52 v dýchacích přístrojích na vyhledávání osob a ohniska požáru. JSDH obce Studenec vytvořila dvoučlennou skupinu v dýchacích přístrojích na vyhledávání a transport pohřešovaných osob. Z CAS 32/T 815 JSDH obce Studenec bylo vytvořeno dopravní vedení B-75 na doplňování vody do CAS 15/MAN jednotky PS Jilemnice. Dále se na místo zásahu dostavila JSDH obce Poniklá s CAS 25 K/LIAZ, která vytvořila průzkumnou skupinu v dýchacích přístrojích na vyhledávání a transport pohřešovaných osob. Dále jednotka vytvořila dopravní vedení B-75 v délce 120 metrů od hydrantu na doplňování vody do CAS 32/T 815 JSDH obce Studenec. Tři pohřešované osoby byly postupně nalezeny a po nasazení vyváděcích masek byly 2 osoby vyvedeny a 1 osoba vynesena na nosítkách mimo objekt. Na odvětrání objektu nasadila jednotka PS Jilemnice přetlakový ventilátor. Po nalezení a „uhašení“ ohniska požáru bylo taktické cvičení ukončeno. Hasičské jednotky provedly úklid použitého vybavení. Následoval nástup hasičských jednotek, kde bylo provedeno vyhodnocení taktického cvičení. Poté se hasičské jednotky vrátily zpět na základny.