Ve dnech 9.7. – 13.7.2018 pořádal SDH Studenec „Týdenní putování dráčka Soptíka tentokrát s názvem Pirátská cesta“ (pro děti od 6 do 10 let). Zúčastnilo se ho 24 dětí a vedoucí: Miroslava Vanclová, Pavlína Ottová a Eva Buďárková a pomohli nám i Šárka Trejbalová, Boďa Hašková a Vlaďka Bulušková a další. Na obědy jsme chodili do základní školy a svačiny nám připravovala Marianka Gregušová a 4 pomocnice Janička, Zuzanka, Barča a Péťa. Děti se ráno sešly v 8:00 v hasičárně a domů odcházely v 16:00 (kromě čtvrtka, kdy přespaly). Na konci dne jsme rozdávali diplomy, medaile a odměny za pilnou práci.

Pirátské putování jsme začali námořnickou přísahou a výrobou velkého papoušky, který na nás dával celý týden pozor. Začali jsme ze zdobením pokladniček, do kterých děti celý týden sbíraly penízky. Den jsme zakončili zmrzlinou, rozdáním prvních medailí a cen a najití prvního pirátského pokladu. Naši malí piráti v truhličce našli pirátské šátky. V úterý nás čekal „Slámový ostrov“. Jeli jsme na celý den do Šťastné země – do Radvánovic. Užili jsme si tam velké trampolíny, hry na prolézačkách a indiánskou cestu. Třetí den nás čekal „Solný ostrov“. Pirát pro nás obarvil sůl do koupele a děti si domů vyrobily dózy se solí dle své představivosti. Tento den jsme také dozdobili pokladničky a dostali do nich první pravé penízky. Pirát nám opět schoval poklad a tentokrát jsme našli pásku přes oko. A hned jsme vyzkoušeli, jak vidíme. Čtvrtý den jsme navštívili „Sladký ostrov“ a upekli si pirátský dort. Protože nám dnes počasí nepřálo vyráběli jsme malé pirátské lodičky a malá bitva proběhla ve vaničce v klubovně. Dnes jsme začali vybarvovat velké papírové desky na velkou námořní loď. Večer jsme se přesunuli na spaní a jak to už tak bývá, proběhla diskotéka a stezka odvahy. V pátek nás čekalo dokončení velkých lodí a velká námořní bitva se uskutečnila na louce za hasičárnou. Celý týden byl moc krásný. Máme všichni na co vzpomínat. Nakonec jsme se rozloučili a popřáli si krásné prázdniny.

Děkuji všem sponzorům za krásné dary pro děti (Aromis – Podzimek – Horka u Staré Paky, Péťa a Luboš Brožovi – Studenec, Jaromír Bulušek – Studenec, řeznictví Nosek – Studenec a dalším hodným rodičům).  Děkuji všem, kteří mi s táborem pomohli. Jste úžasní. Děkuji i maminkám, které nám jako každý rok upekly výborné koláče. A i ostatním rodičům za jejich dobroty.

Vedoucí tábora: Mgr. Miroslava Vanclová