V pátek 29. listopadu 2019 se od 18:00 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci Valná hromada SDH Studenec. Jako první se ujal slova starosta sboru Jiří Vancl, který přivítal starostu obce Studenec, zástupce okolních hasičských sborů a další přítomné. Minutou ticha jsme uctili památku našich členů, kteří nás tento rok opustili. Starosta sboru dále seznámil přítomné s programem valné hromady. Následovala zpráva o činnosti sboru (Miroslava Vanclová- jednatelka), zpráva o činnosti dětí mladších „Soptíků“ (Jana Vanclová 12.let), zpráva o činnosti dětí starších a dorostu (Barbora Vanclová- dorostenka) a zpráva o činnosti JSDH (velitel Josef Vancl ml.). Vše doprovázené fotografiemi. Dalším bodem byla zpráva finanční (Eva Linková – pokladní), zpráva kontrolní a revizní rady (Bohuslava Vanclová) a volba delegátů. Dále starosta SDH ocenil některé členy medailí za věrnost a Barbora Vanclová obdržela čestné uznání za postup na MČR ve Svitavách v požárním sportu dorostenek, kde obsadila 7.místo ze 14. zúčastněných. Následovala diskuse, které se jako první ujal slova starosta obce Studenec Jiří Ulvr a valnou hromadu dále pozdravili a poděkovali za pozvání další členové okolních sborů. Plány do budoucna ukončili oficiální část naší valné hromady. Následovalo občerstvení a volná zábava. K tanci a poslechu nám tento rok hrál DJ Hauk.

Miroslava Vanclová