Letošní vánoční čas jsme strávili se Soptíky v hasičské klubovně a vyprávěli si o požární ochraně v domácnosti, neboť nás čekají Vánoce a zapalování svíček a prskavek. Nakreslili jsme obrázky do soutěže Požární ochrama očima dětí. A protože se blížila valná hromada našeho sboru, vyrobili jsme na stoly malé sněhuláky. Venku totiž letos moc nechumelí, a proto musíme sněhuláky vyrobit doma. Nechyběla ani čertovská besídka, kde naším úkolem bylo vyrobit čertovské přáníčko a speciální čertovský řetěz. Soptíci měli na úkol, navléknou na nit popcorn a jiné dobroty. Poslední hasičský kroužek před vánocemi jsme pojali voláním na Ježíška a plnění jeho úkolů. Zazpívali jsme si vánoční koledy s doprovodem tahací harmoniky, zaprskali prskavkou a rozbalili jsme malé dárečky v podobě pitíček a malých sušenek. Popřáli jsme si krásné klidné veselé vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní i hasičské úspěchy v novém roce 2020. Přeji všem krásné Vánoce a děkuji všem za spolupráci.

Miroslava Vanclová