V sobotu 25.ledna 2020 se konal tradiční Hasičský bál v sokolovně. Přípravy na tento bál začaly již dříve. Týden před bálem ženy připravily losy na tombolu a proběhlo zvaní. V sobotu 25.1. jsme se sešli už ráno v místní sokolovně. Nanosili jsme stoly a židle, vyzdobili sál a připravili tombolu. Naše kuchařky začaly připravoval jídla na večer. Bál začal ve 20:00 a sálem se rozléhaly písničky skupiny VzHáčka. Kolem 21:00 příchozí shlédli taneční vystoupení našich  starších mladých hasičů na písničku Nouzový režim – máme výjezd. Letos jsme také mohli shlédnout módní přehlídku společenských a svatebních šatů ze salonu Sisi z Jilemnice. Ve 22:00 došlo k prodeji losů do tomboly a kdo měl při výběru losů šťastnou ruku, odnesl si domů hodnotné ceny. Čas utíkal jako voda a o půlnoci proběhlo, jako již tradičně, slosování vstupenek o sud piva. Díky pěkné hudbě vydrželi tanečníci až do brzkých ranních hodin.

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou. Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh bálu a všem, kteří v neděli po bále přišli uklízet. Děkujeme také ještě jednou všem sponzorům za ceny do tomboly.

Miroslava Vanclová