V pondělí 10.února 2020 proběhly v hasičské zbrojnici ve Studenci zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů Soptíků. Tento rok jsme zkoušeli v hasičské klubovně. Ve zkušební komisi jsem seděla já a vedoucí MH Vlaďka Bulušková. Mladí hasiči, kteří se zkoušky zúčastnili, získali potřebné informace pro zvládnutí zkoušek na pravidelných pondělních schůzkách celý leden a samostudiem. Letos jsme se připravovali na zkoušky odznaků odborností „strojník – junior“. Učili jsme se jaké jednoduché hasební prostředky hasiči používají, jaké povinnosti má strojník a zopakovali jsme ci čím, co hasit. Přišel k nám na hasičský kroužek také dobrovolný hasič Jiří Vancl a ukázal dětem, jak ve skutečnosti vypadá třeba ploché páčidlo, trhací hák a velká sekera. Děti dostaly informace k čemu se tyto věci používají a napsaly si test, co vše si pamatují.

Tento rok si odznáček odneslo 6 mladých hasičů. A tady jsou:

Strojník – junior: Nellinka Albrechtová, Péťa Plůcha, Natálka Plůchová, Adélka Esenderová, Tonik Trejbal, Tomášek Vaníček a Terezka Skleničková.

Děti za své znalosti získaly doklad o splnění zkoušky odznaků odbornosti a malý odznáček. Ještě jednou dětem za snahu moc děkuji a srdečně  jim gratuluji.

Mirka Vanclová