Je to již 50 let, kdy na vývěskách naší obce visely plakáty na slavnostní otevření naší nové požární zbrojnice. Vraťme se proto trochu do historie a připomeňme si její výstavbu a slavnostní otevření. V roce 1928 byla sboru předána do užívání zbrojnice u cihelny – nyní autoservis pana Horáčka, ale časem její prostory nevyhovovaly, proto v říjnu 1963 na výborové schůzi, kterou zahájil předseda Miloslav Šulc byla poprvé projednána výstavba nové požární zbrojnice. V prosinci 1963 pan Šlechta z ONV v Semilech prohlásil, že zbrojnice ve Studenci se bude stavět až po dokončení výstavby zbrojnice v Martinicích, která byla dokončena a slavnostně otevřena 20.6.1965. 10.března 1968 se na členské schůzi v hostinci u Višňáků začalo opět více jednat o nutnosti vybudovat ve Studenci novou požární zbrojnici (dále PZ). Z kronice se dočteme, že se o výstavu nové zbrojnice staral a podával informace o postupu práce a zajišťování materiálu bratr Horáček Josef. A v roce 1969 se začalo stavět. Nová zbrojnice byla dokončena koncem roku 1970 a dostala číslo telefonu 877 a číslo popisné 301. Do bytovek se nastěhovala rodina Jáchyma Klingera a Miloslava Šulce. Třetí bytovou jednotku v přízemí PŽ dostala do užívání paní Masaříková. Po ní přebrala krámek textilu v lednu 1986 Marie Medlíková, která zde prodávala do dubna 2016. Po dostavbě bylo předáno 6ti členům čestné uznání za práci při budování nové PZ. Čestné uznání obdrželi Hák František, Šulc Míla, Horáček Josef, Buchar Josef, Havel Jan a Plecháč František. 30.5.1971 se konalo Slavnostní otevření nové požární zbrojnice. Slavnost začala plenárním zasedáním OV ČSPO u příležitosti 50.výročí založení KSČ. Této schůze se zúčastnilo 150 členů a hostů. Při slavnostní schůzi byly členům našeho sboru předány odměny: poděkování za vykonanou práci pro místní požární sbor, čestné uznání, odznaky za příkladnou práci a věcné odměny. Další část slavnosti, která začínala průvodem od křižovatky u Karáskových přijeli další krojovaní hosté. Celkem v průvodu bylo 372 osob včetně dvou dechových hudeb ze Studence a Jilemnice. Studenečtí se tohoto průvodu zúčastnili v počtu 32 žáků a žákyň, 14 krojovaných tanečníků České besedy, 18 žen a 42 mužů. Celkem 106 členů. Všichni účastníci se zastavili před PZ, kde předseda MNV p. Čeřovský slavnostně přestřihl pásku a předal klíče od budovy veliteli požárního sboru br. Ulvrovi, který předsedovi MNV poděkoval za pomoc při budování PZ a slíbil, že se o budovu a svěřenou techniku budeme svědomitě strat. Potom se průvod odebral na sportovní hřiště tělovýchovné jednoty Sokol Studenec, kde oslavy pokračovaly. Čerpala jsem hasičských kronik a zápisů ze schůzí. Jednatelka SDH Studenec Miroslava Vanclová