Do dlouhé covidové době jsme se v březnu mohli opět sejít na hasičském kroužku a jsme moc rádi, že dětem nadšení zůstalo a v klubovně se nás schází 18. Do naší celoroční činnosti patří plnění zkoušek odznaků odborností mladých hasičů, a proto jsme se začali učit vše, co je na tyto zkoušky třeba. Soptíci si zopakovali pokusy k tématu požární ochrana, povídali si o povinnostech strojníka a o jednoduchých hasebních prostředcích. Nechyběla ani praktická ukázka, jak se zachází s přenosným hasícím přístrojem. Soptíci si pod dohledem mohli i PHP vyzkoušet a zastříkat si. Byla to opravdu velmi cenná zkušenost.

V pondělí 21.března 2022 nastal ten očekávaný den a proběhly zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů. Tento rok jsme zkoušeli v hasičské klubovně a ve zkušební komisi jsem seděla já a vedoucí Vlaďka Bulušková. Monika Esenderová s ostatními Soptíky měli práci u stolů. Soptíci se opravdu pilně připravili a tak odznáček " Strojník - junior" obdržel každý, kdo ke zkoušce přišel. Diplom a odznáček si odnesl domů: Ondřej Křížek, Karolína Háková, Matěj Jemelka, Liliana Weissová, Klára Jakoubková, Natálie Plůchová, Lukáš Brož, Štěpán Gottvald, Michal Greguš a Vendula Kodymová. Moc všem dětem gratulujeme

Miroslava Vanclová