V pátek 29. dubna 2022 se od 18:00 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci Valná hromada SDH Studenec - volební. Jako první se ujal slova starosta sboru Jiří Vancl, který přivítal přítomné členy, starostu obce Studenec a zástupce okolních hasičských sborů. Minutou ticha jsme uctili památku našich členů, kteří nás během období covidu opustili. Starosta sboru dále seznámil přítomné s programem valné hromady. Následovala zpráva o činnosti sboru (Miroslava Vanclová- jednatelka), zpráva o činnosti dětí mladších Soptíků (Janička Vanclová), zpráva o činnosti dětí starších (Lubomír Link), zpráva o soutěžní činnosti žen (Barbora Vanclová), zpráva finanční (Eva Linková – pokladní), zpráva kontrolní a revizní rady (Jaroslava Stránská), zpráva o činnosti JSDH Studenec (Josef Vancl ml.). Vše doprovázené fotografiemi. Dalšího bodu se ujal starosta SDH a ocenil členy medailí za věrnost. Dalším bodem byla volba nového výboru SDH Studenec. Starostou sboru se stal Jiří Vancl. Následovala diskuse, které se jako první ujal slova starosta obce Studenec Tomáš Chrtek a valnou hromadu dále pozdravili a poděkovali za pozvání další členové okolních sborů. Plány do budoucna ukončili oficiální část naší valné hromady a pak následovalo občerstvení a volná zábava. K tanci a poslechu nám tento rok hrál DJ Hauk.

Miroslava Vanclová