V pátek 25. listopadu 2022 se od 18:00 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci Valná hromada SDH Studenec. Jako první se ujal slova starosta sboru Jiří Vancl, který přivítal starostu obce Studenec, zástupce okolních hasičských sborů a přítomné členy a hosty. Starosta sboru dále seznámil přítomné s programem valné hromady. Následovala zpráva o činnosti sboru (Miroslava Vanclová- jednatelka), zpráva o činnosti dětí mladších "Soptíků" (Jana Vanclová 15let), zpráva o činnosti dětí starších (Lenka Vanclová 12let) a zpráva o činnosti JSDH (velitel Josef Vancl). Vše doprovázené fotografiemi. Dalším bodem byla zpráva finanční (Eva Linková – pokladní), zpráva kontrolní a revizní rady (Jaroslava Stránská) a jednání a schválení navýšení členských příspěvků od roku 2023. Následovala diskuse. Jako první se ujal slova starosta obce Studenec Tomáš Chrtek, který poděkoval sboru a jednotce za spolupráci. Valnou hromadu dále pozdravili a poděkovali za pozvání další členové okolních sborů. Plány do budoucna ukončili oficiální část naší valné hromady. Následovalo občerstvení a volná zábava. K tanci a poslechu nám tento rok hrál DJ Hauk.

Mirka Vanclová