Krátká vzpomínka na bratra Vladimíra Kudra

 

Bratr Vladimír vstoupil do řad dobrovolných hasičů ve Studenci 8. 4. 1941. V témže roce oslavil své 20. narozeniny. Svojí pílí, vytrvalostí a svědomitostí se řadil k těm aktivním členům sboru.

V letech 1953 až 1959 vykonával funkci referenta pro prevenci. Zároveň zastával funkci nosiče praporu, při různých slavnostních průvodech, jak ve Studenci, tak i v okolních obcích. Jako nosič praporu chodil také pravidelně doprovázet své spolubratry na jejich poslední cestě.

Rád jezdil na různé akce pořádané sborem dobrovolných hasičů, včetně nezapomenutelných tajných výletů. V posledních letech, pokud mu to zdraví dovolilo, přišel každoročně mezi nás na valnou hromadu.

I přesto, že se stal nejstarším členem sboru, dokázal pobavit lidi kolem sebe a do poslední chvíle neopomněl ani na tanec v doprovodu členek sboru což dokazují i přiložené fotografie.

Obrovskou radost mu v poslední době dělali jeho potomci, především pravnoučci, kteří pokračují v jeho hasičských krocích od svých 6 let. Vždy ze soutěže vozili domů vybojované medaile, se kterými se hned hrdě běželi pochlubit pradědovi.

Bratr Vladimír byl členem úctyhodných 71 let.

Bratře děkujeme.

Marek Vancl