! POZOR!

     Vysoké pokuty za vypalování suché trávy....

  Každoročně, v jarních měsících, dochází při vypalování suché trávy, listí nebo při spalování klestí ze stromu, k mnohamilionovým škodám a také k velmi vážným zraněním nebo dokonce k usmrcení osob. Jen málokdo si však uvědomuje, že vypalování suché trávy nebo spálení shrabané kupky listí může skončit tragicky a že se jedná o nebezpečnou činnost, za kterou můžeme zaplatit nemalou pokutu. Zákon o požární ochraně vysloveně stanovuje zákaz vypalování porostů, jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 25 000 Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinné, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Také rodiče si musí uvědomit, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti (do 15 let) a určitě by je neměli zapomenout poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na místech, které si děti rády vybírají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje rodiče těchto dětí pokutou až do výše 25 000 Kč. I přes to, že slyšíme neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích, jsou někteří z nás stále nepoučitelní a každoročně vypalují suché trávy a spalují klestí v blízkosti lesních porostů. Většinou jsou přesvědčeni o užitečnosti svého počínání, mnohdy však neodhadnou, jak rychle se vlivem větru oheň v suché trávě šíří. O rozšíření tohoto nešvaru nás přesvědčuje smutný pohled na hořící plochy a doutnající spáleniště na různých místech Studence a přilehlých obcí. A proto znovu upozorňuji:

Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!  

Marek Vancl FOTO:
Fotografie jsem pořídil dne 21. 3. 2012 nedaleko obce Studenec.........