Zde najdete některé praktické informace k disciplníně útok CTIF, štafetě dvojic, štafetě CTIF a štafetu 4×60. Barevný plánek útoku CTIF, aby děti názorně viděly kde stojí, co dělají, kam běží… hlášení pro děti  k útoku CTIF a pohádku pro nácvik hadicového vedení. Podrobnější informace naleznete ve Směrnicích hry Plamen. Nakonci naleznete i plánek ostatních štafet, který používáme, když s dětmi nácvik štafet připravujeme  u nás na louce za hasičárnou. I pravidla na co dát s dětmi pozor při nácviku štafet 4×60 a štafety CTIF, štafety dvojic. Pravidla jsou sestavená pro dětské hlavičky s básničkami pro přehlednost (snad ty nejdůležitější) a vycházejí ze Směrnic.  Popis štafet a provedení disciplím najdete ve Směrnicích hry PLAMEN.

ÚTOK CTIF

Pomůcky: píšťalka, hlášení, startovní čísla, magnety, vodu, kbelíky, lana, dlouhé lano v sáčku, proudnice + hadice na uzel, obrázky uzlů, obrázky technických prostředků, technické prostředky, bednu na nosiče, staré helmy, 2 latičky před nástřik

Nástup do dvojřadu: pravá ruka předpažit, levá ruka v bok

 

Příprava disciplíny: vedoucí může pomáhat s přípravou

Hadice: Umístěny vlevo od pevné spojky do vzdálenosti 1m od ní. Půlspojky ve směru běhu a nedotýkají se země, nosiče provlečeny ve středu smotané hadice a na vrcholu sepnuty sponou.

Džberovka: 10L vody (dalších 10L v kbelíku), dvojitě svinutá hadice a připojená na džberovku a umístěna v držáku

 

Plnění disciplíny:

č.6 musí stát alespoň jednou nohou za startovní čárou (v soutěžním poli) než začne připojovat hadici na pevnou koncovku

Technické prostředky musí být pouze ve svém domečku – „nesmí přesahovat ani se dotýkat vyznačené čáry“

č.6 – hadicové vedení se vede vedle lávky VPRAVO ve směru běhu

uzel úvaz na proudnici může být pouze na číslu 7

bedna na odložení nosičů se nachází vpravo ve směru běhu – „nosiče nesmí vykukovat, přesahovat – jsou schovány v bedýnce“

překonání překážky dřevěná bariéra – č.8 v jedné ruce svinutá hadice – druhá hadice, která tvoří had. vedení jde pod bariérou

 

trestné body: v sekundách – nesprávné překonání překážky 10b., celé přetočení hadice 5b.,za rozpojení spojky či zapojení o zub 20b., za zapomenutí, ztracení či špatné odložení nářadí 5b., za nesprávné zařazení tech, prostředku nebo špatný uzel 10b., za mluvení – za slovo 10b., nesprávná práce 10b.

Postup:  nástup + hlášení – příprava disciplíny  + hlášení

  1. zahájení disciplíny – písknutím velitele (běží čas)
  2. velitel jako první překoná překážky,postaví se na značku mezi nástřikové stěny a dívá se na plnění disciplín

2, 3, 4, 5 – překonává překážky za ním

2 a 3 pravá strana od velitele, 4 a 5 levá strana od velitele + tech. pr.

   2 + 4 = stříká                     

!!! stříkači POZOR ZAKÁZANÉ ÚZEMÍ – NEVIDITELNÁ ZEĎ nesmíte žádnou částí těla ani proudnicí vstoupit před čáru – ani před nástřikem, ani během nástřiku ani po něm – prostě vůbec

–  děti klečí 1m před čárou, proudnice na zemi, jednou rukou drží proudnici a míří, druhou rukou drží proudnici a hadici u země!!!

3+5 = pumpují a doplňují popřípadě vodu z kbelíku

  1. velitel opustí své místo až po dostříkání čísla 2, 3 po své pravé ruce a jde do prostoru nástupiště za terče
  2. velitel ukončí disciplínu (ostatní členové v nástupu) zvednutím pravé ruky a hlášením

2,3,4,5 přiřazují tech. prostředky pouze ve svém domečku,,nesmí přesahovat ven“. Nakonec se zařadí do nástupu k veliteli

postup druhé čtveřice: Pohádka pro natažení hadicového vedení

1. překonám překážky s hadicí v ruce (půlspojky ve směru běhu), postavím se na své místo a čekám se svojí svinutou hadicí v ruce

2. sundám nosič ze své hadice – když doběhnu ke kamarádovi, v místě rozvinutí hadice

3. rozvinu hadici

4. podám spodní půlspojku (druhý běží v jedné ruce svoji hadici,

v druhé půlspojku a rozvinuje tuto hadici (celé přetočení hadice tr. body)

5. přidělám vrchní půlspojku

6. vezmu nosič do ruky

7. postavím se na hadici a čekám na narovnání hadice

8. překonám zbyté překážky (poslední č.6 půlspojku položí za vyznačenou čáru)

9. položím nosič do bedny tak, aby nevykukoval ani kousek ven

10. uvážu uzel pod svým číslem  !!!lano musí zůstat přehozeno přes stojan!!!!

11. zařadím se do nástupního prostoru

 

Úplně nakonec jde velitel s rozhodčím zkontrolovat úkoly na trati.

Pozor na přešlapy!!! Nemluvit celou dobu ani v tunelu!!!

Každý dělá jen svoji práci svůj úkol nic jiného!!!

HLÁŠENÍ

Velitel družstva přivede družstvo do prostoru nástupiště k rozhodčímu před startovní čáru a řekne družstvu,,Vyrovnat“ a  podá hlášení:

 ,,Družstvo SDH Studenec je nastoupeno k přípravě disciplíny!“

Na pokyn rozhodčího ,,Proveďte“  si jde družstvo připravit nářadí (džberové stříkačky a hadice). Po provedené přípravě družstvo znovu nastoupí do dvojřadu v prostoru nástupiště a velitel  řekne družstvu  – ,,Vyrovnat“ a podá hlášení ,,Družstvo je nastoupeno k plnění disciplíny!.“

Hlavní rozhodčí dá povel ,,Proveďte“.Nyní velitel družstvu velí: ,,Vpravo v bok, pohov“a družstvo stojí čelem ke startovní čáře ve dvojstupu. Velitel družstva dává povel: ,,Připravte se“  a velitel PÍSKNE na píšťalku a družstvo odstartuje. První běží velitel.

Konec disciplíny – Vyrovnat. Velitel zvedne pravou ruku a podá hlášení: ,,Družstvo SDH Studenec ukončilo disciplínu.“

 

PLÁNKY:

Plánek Útoku CTIF nalezneta zde:   útok CTIF s čísly.

Plánek Útoku CTIF, kam děti mohou samy dopsat, kam se kdo posttaví, kam běží, jakou činnost dělají. Děti se mohou stát vedoucími a popisují pravidla útoku CTIF a odpovídají na otázky, které se týkají pravidel. Děti při popisu pravidel mohou říkat pohádku na hadicové vedení – krok za krokem, jak se postupuje, na co mají dávat pozor… plánek naleznete zde: plánek CTIF – na doplňování

ŠTAFETA DVOJIC, ŠTAFETA CTIF A ŠTAFETA 4X60

Plánek naleznete zde: štafety oskenované.

Pravidla pro děti štafety 4×60 a štafety CTIF sepsaná ve wordu najdete ke stažení zde: pravidla štafety dvojic a štafet 4×60, CTIF

Pravidla pro děti útoku CTIF oskenované najdete ke stažení zde:pravidla CTIF oskenované

                                           POZOR !!!     POZOR !!!       POZOR  !!!

ŠTAFETA DVOJIC:

,,Štafeta dvojic“. Vymyslela jsem dětem pohádku o Mamince a Tatínkovi, kteří ukládají svoji holčičku spát

První dvojice:

Na starotovní čáře stojí tatínek vpravo před hadičí (před dekou) a maminka vlevo před proudnicí (holčičkou).
Tatínek vybíhá a bere si do ruky peřinu (hadici) a maminka si vezme do ruky holčičku (proudnici) a běží s tím do pokojíčku (ohraničený úsek, kde se pracuje.
Tatínek se postaví v pokojíčku k hydrantu ( stojí buď na čáře nebo těsně za ní v úzení pokojíčku) a předá jednu půlspojku mamince a druhou přidělá k hydrant. Můžeme motivovat, aby se holčička neodkopala, proto musíme deku přidělat. Pak tanínek běží oběhnout kužel, který obíhá a ukazuje na kužel pravou rukou. !!! Pozor při vyběhnutí od hydravtu nesmí tatínek stoupnou ani přeskočit ani podlést hadici!!! Spí tam přeci holčička. Musí dát pozor a musí jí oběhnou. !!!! Pozor nesmí se dotkout kuželu. Oběhne kužel a běží do cíle, kde se postaví za velitele a čeká.
Maminka vyběhne a vezme do ruky proudnici jako holčičku – jde s tatínkem do pokojíčku (mezi čáry). Tatínek předá mamince deku (vrchní půlspojku od hadice) a maminka jí přidělá k holčičce (k proudnici) a položí holčičku na polčtář, který je umístěn za označenou čárou (natáhne hadicové vedení).
Pak oběhne kužel jako tatínek kužel a postvaví se v cíli vedle tatínka a čeká. Běží jako do práce.

Druhá dvojice:
Za startovní čárou pak stojí babička s dědou. Děda stojí napravo a babička po jeho levé ruce.
Babička s dědou vidí, že holčička spí a tak jí nejprve musí probudit tím, že holčičku oběhnou (oběhnou kužel).
Pak babička vezme holčičku pravou rukou a donese jí k hydrantu. Tam holčičku probudí tím, že holčičku odpojí od hadice a odpojí i (deku) z hydrantu a vezme holčičku za mamkou a taťkou, kteří čekají před startovní čárou. Neboli donese proudnici do cíle a drží jí v cíli.
Děda jako největší silák rodiny najde na peřině (hadici) čáku na balení a sbalí hadici v pokojíčku. Pozor na pravou stranu, stále se děda dívá na hydrant. Když je hotov, jde se pochlubit mamince a tatínkovi, jak krásně ustlal holčičce postýlku. Vezme do ruky sbalenou hadici a donese jí do cíle a stále jí drží. Rozhodčí kkontrolují, jak jí krásně sbalil.

!!! pozor na pravidlo pravé ruky – hadici obíháme, nepřeskakujeme – nejsme baletky, ale hasiči!!!

Zde naleznete pohádky všech členů jedné skupinky štafety dvojic. Co dělá krok  za krokem velitel, hadičář, proudničář, motač  a přípravář :-). Pohádky členů štafety dvojic

–          běží-li jeden velitel, je na startu členem levé skupinky

–         za pomoc při svinování hadice, za rovnání, za nesprávné svinutí hadice – tr.10s

–          předčasné vyběhnutí před startem nebo soutěžící vyběhne dříve než poslední člen předchozí dvojice je v cíli tr.10s  ,,KAMARÁDI JSOU V CÍLI, BĚŽÍM JÁ“  

–         hadice musí ležet tak, aby proudnice ležela nejméně na vyznačené čáře jinak tr. 10s

–         správně spojit hadici a proudnici, a hadici k hyd. nástavci jinak tr.10s ,,ne o zub, zuby to bolí“

–         s hadicí a proudnicí pracujeme pouze ve vyznačeném poli (mezi hydrantem a odkládací čárou)

,,PRACUJI POUZE V PRACOVNÍM ÚZEMÍ“

–         s hadicí a proudnicí pracujeme opatrně – neodhazujeme jí – jinak tr.10s

–         pravidlo pravé ruky:

a)      nepřekračovat hadici ,,NEPŘEKROČÍM HADICI, NEJSME PŘECI BALETKY, ALE HASIČI“

b)      „JÍT VŽDY VPŘED, NIKDY VZAD, HLAVNĚ NIKDY NECOUVAT“

c)      správně oběhnout metu !!! netočit kolem ní otočkou tzv. úkrokem (ne otočku)

d)      při motání hadice

e)      správné oběhnutí nářadí, hydrantu, mety…

–         pokud soutěžící odpojí z hydrantu i přechod a smotaná hadice ho přinese do cíle 10tr.

–         pokud soutěžící přechod sundá z hydrantu, opět ho sundá z hadice a napojí ho zpět na hydrant, nejedná se o chybu

–         soutěžící nesmí opustit prostor cíle bez pokynu rozhodčího – rozhodčí ukončí disciplínu

 

ŠTAFETA 4×60 A ŠTAFETA CTIF

–         stát 1 metr před čárou kvůli přešlapu

–         ,,PŘED STARTOVNÍ ČÁROU STOJÍM O  jedem METR DÁL,

                           TAK  BUDE PŘEŠLAP ZAŽEHNÁN“

–         kladinu překonám tak, že začnu před vyznačenou čárou a skončím za vyznačenou čárou

,,Pod kladinou je voda a utopil(a) bych se“

–         břevno – skok plavmo je zakázán, pokud proudnice vypadla závodníkovi před bariérou, on se pro ni musí vrátit a znovu bariéru i s proudnicí překonat

–         PHP musí stát na podložce tak, aby se nedotýkal země (může přesahovat obrys podložky) – spadne-li PHP před předáním štafety, musí jej soutěžící znovu postavit na desku (št. CTIF)

–         hadici s nosičem  odložím na podložku tak, aby žádná část hadice ani nosiče podložku nepřesahovala ,,jinak by tu přesahující část  motorová pila uřízla“

–         žebříková stěna – ruce musí uchopit alespoň 3 a 4 příčku, nohy musí šlápnout na 1 a 2 příčku

–         správně spojit spojky hadic a pořádně, aby se nerozpojily (ne o zub, zuby to bolí)

–         Úsek č.9 – spojí hadice a připojí k rozdělovači, druhý volný konec připojí k proudnici s kterou viditelně proběhne cílem tak, že DO CÍLE DRŽÍM POUZE PROUDNICI (jednou rukou nebo můžu i oběma rukama)

–         odpojit proudnici v cíli můžu až na pokyn rozhodčího

–         každý běží jen ve své dráze  – nesmí do jiné vstoupit ani nikde překážet

                      ,,BĚŽÍM POUZE VE SVÉ SILNICI, ANI KROK STRANOU“

–         správně předat štafetový kolík, z ruky do ruky, pouze v předávacím území (upadne-li mě, já ho zvednu a předám)   ,,DRŽÍM – BĚŽÍM“  držím proudnici, běžím já

„PŘEDÁM PROUDNICI Z RUKY DO RUKY, PAK SE ZASTAVÍM A TIŠE KOUKÁM“

      po předání se zastavím za svojí cílovou čárou za svojí silnicí a stojím a zde sleduji, jak kamarádi

soutěží  a řádně poslední člen dokončí disciplínu a vběhne do cíle (disciplínu ukončí rozhodčí)

–         „KAŽDÝ SE STARÁ POUZE O SVOJI DRÁHU O SVŮJ ÚKOL NA SVÉ SILNICI A PROBĚHNE CÍLEM POUZE VE SVÉ DRÁZE“

–         nepomáhá kamarádovi ve vedlejší dráze

–         každý soutěžící běží pouze jednou

–         soutěžící musí dokončit disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena

–         pokus je neplatný, dopustí-li se družstvo dvou chybných startů

možný způsob spojení hadic – Hadice přinesu k rozdělovači. Postavím je vedle sebe a položím je, jako když otevírám knížku (pravá hadice si lehne na pravou stavu a levá si lehne na levou stranu). Spodní spojky spojím k sobě. Vrchní spojku hadice na pravé straně připojím k rozdělovači a na vrchní spojku na levé straně připojím proudnici. (za běhu ve štafetě CTIF mohu připojit pouze proudnici

Kdyby měl někdo zájem, můžu Vám plánky poslat. Snad tam nemám moc chyb. Mirka Vanclová