V první polovině června letošního roku postihly Českou republiku opět rozsáhlé povodně. JSDH obce Studenec pomáhala v srpnu 2002 při odstraňování následků povodní v obci Hořín u Mělníka, která leží na soutoku vodních toků Labe a Vltavy. V těsné blízkosti obce protéká Vraňansko – hořínský plavební kanál. Při letošních povodních byla obec Hořín opět z velké části zaplavena vodou. Z tohoto důvodu vyhlásil Sbor dobrovolných hasičů Studenec materiální sbírku na pomoc obci Hořín. Sběrná místa byla v hasičské zbrojnici ve Studenci v prodejně textilu pí. Medlíkové a v sídle Charity v bývalé mateřské školce ve Studenci.  Podstatnou část sbírky tvořily úklidové prostředky poskytnuté Bartoňovou Danou - Smíšenka DENY a Synkem Vladislavem - Autoopravna. Charita Studenec poskytla spacáky, pracovní oděvy, gumovou obuv a hračky. Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky vyhlásil v obci také sbírku a po dohodě s SDH Studenec bylo rozhodnuto, že sbírka bude určena také pro obec Hořín. Vybraný materiál byl soustředěn v hasičské zbrojnici ve Studenci, v pátek 14. června 2013 ráno byl materiál ze sbírky ve Studenci a Žďáru u Staré Paky naložen do vozidla VW Transporter a odvezen do obce Hořín u Mělníka, kde byl předán do centra humanitární pomoci. JSDH obce Studenec nabízela obci Hořín i pomoc při odstraňování následků povodně v obci. Po dohodě s vedením obce bylo zjištěno, že je na místě dostatek sil a prostředků.