Název projektu: Vybavení hasičské klubovny

Na konci listopadu 2012 vyhlašuje Místní akční skupina Přijďte pobejt! (dále MAS Přijďte pobejt!) 8. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 18. Kola příjmu PRV opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přijďte pobejt!“ o.s.

SDH Studenec podal žádost o projekt ,,Vybavení hasičské klubovny". Příjem žádostí byl stanoven na 7. – 10. ledna 2013. Po mailovém připomínkování a opravování jsme dne 10. ledna 2013 v 10 hodin podali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na MAS Přijďte pobejt! v Jilemnici. Ukončení podávání všech žádostí bylo tentýž den ve 12 hodin.

Dne 15. ledna 2013 nám přišel dopis, že MAS naši žádost zaregistrovala pod číslem 16/2013, zkontrolovala  po administrativní stránce a v příloze zaslala dvoustránkový protokol o nedostatcích, které jsme měli do 23. 1. 2013 odstranit. Nedostatků jsme měli celkem 17 !!!

Opravenou žádost jsem nesla na MAS dne 19. ledna 2013 a doufala jsem, že všechno máme již správně.

Oddechla jsem si až 22. 2. 2013, kdy nám přišla dopisem informace, že naše žádost byla na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Přijďte pobejt! a následném schválení Programovým výborem a Valnou hromadou vybrána ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova ČR.

Dne 7. 3. 2013 nám přišlo potvrzení ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) potvrzení o zaregistrování žádosti, kdy nás čekala opětovná administrativní kontrola. Opět byly zjištěny další 2 nedostatky, které jsem následně opravila.

30. 4. 2013 se v Jilemnici konala schůzka všech úspěšných žadatelů. Školení se týkalo celé realizace projektu, přípravy žádosti o proplacení a povinností žadatele po dobu udržitelnosti projektu.

Nyní nás čekalo už jen schválení Regionálního odboru SZIF, které proběhlo 22. 7. 2013.

Následně jsme byli dopisem vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Tato dohoda byla podepsána v Hradci Králové na RO SZIF dne 14. 8. 2013. Nyní už můžeme utrácet a máme na to čas do 1. 10. 2013. To je poslední termín, kdy můžeme podat Žádost o proplacení. Před tím však ještě proběhla kontrola všech dokladů dne 26. 9. 2013 na MAS Přijďte pobejt! v Jilemnici. Než však dojde k podpisu Žádosti o proplacení, jsou všechny dokumenty zkontrolovány pracovníky kontroly na RO SZIF. Kontrolují průzkum trhu (poptávky a nabídky všech věcí, které chceme koupit – musím najít tu nejlevnější ze všech levných a přitom se neodchýlit ani o píď od popisu v Žádosti o dotaci), objednávky, faktury včetně zaplacení, účtování. Touto kontrolou jsme prošli a čekala nás ještě jedna – snad poslední kontrola – u nás v hasičárně dne 31. 10. 2013, kdy si kontroloři prohlédli všechny věci, které jsme v rámci dotace zakoupili, zkontrolovali všechny parametry a výrobní čísla, prohlédli si originály všech dokumentů (faktury, výpisy z účtu, objednávky), zkontrolovali účetnictví za roky 2012 a 2013, zda jsme nežádali o jinou dotaci na tyto zakoupené věci. Opět kontrola neshledala žádné nedostatky, tak se snad můžeme těšit na peníze, které nám slíbili a ještě letos nám je pošlou na účet. Držím jim palce, aby to stihli …  😉

Co jsme nakoupili: Notebook s úhlopříčkou 15,6'' vč. Windows 8 Projektor DLP (16:9) Projekční plátno se stojanem o rozměru 120'' (16:9) Ozvučovací technika - 2 kusy reproduktor 80W + 1kus Hi-fi zesilovač 2x 80W Konferenční židle čalouněná stohovatelná 40ks

Eva Linková