Žádost o projekt " Vybavení hasičské klubovny"

Ve Studenci se již několik let aktivně věnujeme výchově mladých hasičů a prohlubujeme v nich znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany. Dále se  snažíme udržet v naší členské základně co nejvíce aktivních členů. Z tohoto důvodu je nutné přistupovat se zájmem i k tomu, aby se co nejvíce členů dozvědělo, co se aktuálně děje, nebo co se za uplynulý rok v našem spolku událo. Místnost v hasičské zbrojnici, kterou využívá sbor jako klubovnu, je zařízena velice skromně v rámci možností sboru jen základním nábytkem - stoly, dřeněné židle, skříňka a malá kuchyňka, téměř veškeré vybavení je ze 70. let minulého století a židle již dosluhují. Scházejí se zde mladí hasiči při kroužcích, soustředěních a táborech (slouží jako učebna i herna), ženy zde připravují potřebnosti pro bály a schůze, schází se zde každý měsíc výbor sboru, jednotka sboru dobrovolných hasičů zde pořádá pravidelné školení. Tuto místnost využívají i jiné organizace pro svá školení. Není zde žádné další technické vybavení. Rádi bychom tuto místnost vybavili počítačem s projektorem a plátnem a ozvučovací technikou a potřebným množstvím židlí.

Nové vybavení budeme v první řadě využívat při našich pravidelných pondělních schůzkách mladých hasičů s maximálním využitím výukových materiálů - DVD, kterého je v dnešní době spoustu. Ozvučení budeme používat také při tradiční oslavě Sv. Floriána, která má již mnohaletou tradici (původně se tato oslava nazývala Májové posezení), Dni otevřených dveří v hasičské zbrojnici a také při Hasičském odpoledni, které je zakončeno stezkou odvahy, které se každoročně účastní téměř 100 dětí (nejen hasičských). V roce 2012 se za hasičskou zbrojnicí konal již 5. ročník. Dále budeme schopní efektivněji a propracovaněni realizovat akce pro děti, které pro děti každoročně připravujeme - letní tábory, hasičské soustředění mladých hasičů, které se koná každoročně před hrou Plamen. S touto technikou bychom rádi realizovali i další akce pro děti, např. diskotéky, besedy doprovázené presentacemi fotek, školení, presentace naší činnosti pro rodiče mladých hasičů a veřejnost atd. Při realizaci jakékoliv hasičské akce sbor dobrovlných hasičů nevybírá žádné vstupné a jsme rádi za hojný počet dětí, které se zúčastní a zasoutěží si společně s kamarády.

V neposlední řadě bude technika využívána k prezentaci studeneckého sboru – např. ukázky činnosti a zásahů JSDH pro důchodce, besedy pro žáky ZŠ a veřejnost nebo na Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Studenci, která se koná každoročně na konci listopadu. Zde se použitím této techniky ostatním členům prezentujeme činnost sboru, činnost mladých hasičů ze soutěží a činnost JSDH Studenec (školení, výcvik, zásahy) pomocí fotografií a videí.

Jak realizace projektu přispěje k vyřešení příslušného problému: Nyní si techniku musíme půjčovat na Obecním úřadu a částečně také z místní základní školy. Zakoupením techniky a vybavení budeme soběstační na realizaci všech akcí, které dosud pravidelně pořádáme a které bychom rádi uskutečnili. Ušetří nám to také spoustu času se zajišťováním zapůjčení a vracení, které je na více místech po obci. Tato technika je mobilní, dá se použít v klubovně v hasičské zbrojnici i v jiné místnosti, např. zasedací místnost na Obecním úřadu, kde se koná Valná hromada anebo i venku při pořádání letních akcí a diskoték pro děti.

,, citace z projektu"

Eva Linková