V pátek 19. června 2009 probíhal od 13.00 do 19.00 hodin ve studenecké hasičské zbrojnici den otevřených dveří pro veřejnost. Technika, kterou je hasičská jednotka vybavena, byla vystavena na parkovišti před hasičárnou. Občané se mohli seznámit s vybavením zásahových vozidel, s ochrannými pomůckami, které hasiči používají při zásahu a byly jim zpřístupněny i prostory hasičské zbrojnice. Členové jednotky seznámili přítomné s činností jednotky a předvedli praktické ukázky použití zásahových oděvů, přileb, dýchacích přístrojů a dalšího vybavení jednotky. Přítomné děti si vše vyzkoušely a také si zastříkaly ze džberové stříkačky a pomocí proudu C-52 od hydrantu. Dále byla předvedena ukázka použití přenosných práškových hasících přístrojů. Každoroční průměr asi 20 návštěvníků letos zvýšily děti ze Základní školy na Pomezních Boudách, které se vracely ze školního výletu a navštívily naši hasičskou zbrojnici. Dále se naší akce zúčastnil starosta Obce Studenec Jiří Ulvr a přijeli i dobrovolní hasiči ze Žďáru u Staré Paky. I přes tradičně špatné počasí s dešťovými přeháňkami se akce poměrně vydařila a budeme se snažit příští rok opět občany seznámit s naší činností při dnu otevřených dveří.